Forstanderskapet i Etnedal Sparebank

Forstandere:
2016 - 2020: Harald Bjerknes (leder)
2016 - 2020: Siv Byfuglien   
2016 - 2020: Åse Åmodt Brusveen
2017 - 2021: Mette Bergene
2017 - 2021: Jon Ivar Stensrud
2017 - 2021: Eli Strand
2018 - 2022: Morten Woxen
2018 - 2022: Ragnhild Sæteren Thorvaldsen
2018 - 2022: Einar Vangsjordet
2019 - 2023: Turid Hagaseth Byfuglien
2019 - 2023: Aage Øverli
2019 - 2023: Bjørnar Fjeld 
2019 - 2023: Heidi Herstad Fjeld (ansattes repr.)
2019 - 2023: Petra Granström (ansattes repr.)
2019 - 2023: Frode Ringsrud (ansattes repr.)

Varamedlemmer
1. 2019 - 2020: Unni Klevgård
2. 2018 - 2019: Svein Granseth
3. 2018 - 2019: Anne Grete Lyshaugen
4. 2018 - 2019: Kjell Ivar Kompen
1. 2019 - 2023: Gro Østensen (ansattes repr.)
2. 2019 - 2023: Marianne Sørensen (ansattes repr.)

Styret i Etnedal Sparebank

Styrets leder:        Anne Kristin Sagbakken
Styrets nestleder:  Stig Lunde
Styremedlem:        Harald M. Espelien
Styremedlem:        Ann-Kirsti Seiersten
Styremedlem:        Toril Strand Kompelien (ansattes repr.)

Varamedlem:         Knut Arild Østvoll
Varamedlem:         Magnhild Irene Claudius
Varamedlem:         Kjetil Korsvoll
Varamedlem:         Henning Mikkelsgård (ansattes repr.)

Valgkomité i Etnedal Sparebank

Valgkomitéens leder: Peter Kirkeby Jankov
Valgkomitémedlem: Mette Bergene
Valgkomitémedlem: Morten Woxen

Varamedlem: Turid Hagaseth Byfuglien
Varamedlem ansatte: Yves German Berg