Innhold

Forstanderskapet i Etnedal Sparebank

Forstandere:
2014 - 2018: Anne Grete Lyshaugen
2014 - 2018: Morten Woxen
2014 - 2018: Liv Gjertrud Telstø
2015 - 2019: Turid Hagaseth Byfuglien
2015 - 2019: Tormod Møller
2015 - 2019: Aage Øverli 
2016 - 2020: Harald Bjerknes (leder)
2016 - 2020: Siv Byfuglien   
2016 - 2020: Åse Åmodt Brusveen
2017 - 2021: Mette Bergene
2017 - 2021: Jon Ivar Stensrud
2017 - 2021: Eli Strand
2016 - 2017: Petra Granström (ansattes repr.)
2016 - 2018: Heidi Herstad Fjeld (ansattes repr.)
2016 - 2018: Karl Nerem (ansattes repr.)

Varamedlemmer
1. 2017 - 2018: Unni Klevgård
2. 2017 - 2018: Einar Vangsjordet
3. 2017 - 2018: Svein Granseth
4. 2017 - 2018: Kjell Ivar Kompen
1. 2016 - 2017: Gro Østensen (ansattes repr.)
2. 2016 - 2017: Ove Siristuen (ansattes repr.)

Vedtekter

Her kan du laste ned gjeldende vedtekter for Etnedal Sparebank.

Styret i Etnedal Sparebank

Styrets leder:         Anne Gro Kvåle
Styrets nestleder:  Stig Lunde
Styremedlem:        Harald M. Espelien
Styremedlem:        Anne Kristin Sagbakken
Styremedlem:        Ove Siristuen (ansattes repr.)

Varamedlem:         Turid Hagaseth Byfuglien
Varamedlem:         Stein Erik Bergene
Varamedlem:         Kåre Bergene
Varamedlem:         Henning Mikkelsgård (ansattes repr.)

Ansatte i Etnedal Sparebank

Klikk på knappen "Ansatte" for kontaktinformasjon til de ansatte i Etnedal Sparebank.