Søk om pengegave til ditt lag/din forening!

Etnedal Sparebank skal dele ut pengegaver av årets overskudd i 2017. Allmenne lag og foreninger kan søke om tildeling.

Søknadsskjema kan hentes i bankens lokaler på Bruflat eller Dokka, eller lastes ned her;

Søknadsskjema - PDF-dokument

Utfylt skjema

- leveres i Etnedal Sparebank på Bruflat eller Dokka
- skannes og sendes som vedlegg i e-post til post@etnedalsparebank.no
- Sendes pr. post til Etnedal Sparebank, Kyrkjevegen 20, 2890 ETNEDAL

Søknadsfrist er 9. februar 2018!