Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken løsning som passer best for deg.
  • Sikrer deg økonomisk hvis du skulle bli varig arbeidsufør
  • Velg mellom Uførekapital, Uførekapital med forskuttering eller 4 års uførerente
  • Kan kjøpes fra fylte 18 år, og opp til 50 år. Gjelder frem til fylte 60 år
Kontakt meg om Uføreforsikring

Uføreforsikring