Valgkomitéen hadde møte i bankens lokaler tirsdag den 14. mars 2017. Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted og foreslår følgende kandidater til forstandere:

Jon Ivar Stensrud - gjenvalg som forstander
Mette Bergene - gjenvalg som forstander
Eli Strand - gjenvalg som forstander
Einar Vangsjordet - gjenvalg som varamedlem
Svein Granseth - gjenvalg som varamedlem
Kjell Ivar Kompen - gjenvalg som varamedlem
Unni Klevgård - gjenvalg som varamedlem   
 
De tre som får flest stemmer velges som innskytervalgte forstandere for 4 år. Resterende kandidater settes opp som varamedlemmer for 1 år i nummerrekkefølge etter avgitte stemmer.

Valget avholdes i bankens lokaler på Bruflat i Etnedal og Storgata 35 på Dokka den 24. mars 2017 mellom kl. 10:00 – 15:00.

Stemmesedler er utlagt i bankens lokaler.