Valgkomitéen hadde møte i bankens lokaler tirsdag den 20. februar 2018. Valgkomitéen har vurdert kjønn, alder og bosted og foreslår følgende kandidater til forstandere:

Morten Woxen - gjenvalg 
Ragnhild Sæteren Thorvaldsen - ny
Anne Grete Lyshaugen - gjenvalg 
Einar Vangsjordet - gjenvalg 
Svein Granseth - gjenvalg 
Kjell Ivar Kompen - gjenvalg 
Unni Klevgård - gjenvalg 
 
De tre som får flest stemmer velges som innskytervalgte forstandere for 4 år. Resterende kandidater settes opp som varamedlemmer for 1 år i nummerrekkefølge etter avgitte stemmer.

Valget avholdes i bankens lokaler på Bruflat i Etnedal og Storgata 35 på Dokka den 2. mars 2018 mellom kl. 10:00 – 15:00.

Stemmesedler er utlagt i bankens lokaler.